Coraz mniej chętnych

Do powrotu… Systematycznie spada liczba pracujacych za granicą Polaków chętnych do powrotu do ojczyzny – wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez portal Money.pl. Jeszcze jesienią 2008 roku ponad połowa polskich emigrantów zarobkowych na Zachodzie planowała, że wróci do kraju, a prawie co trzeci był o tym przekonany. W tym roku o powrocie do Polski mówi

Do powrotu…

Systematycznie spada liczba pracujacych za granicą Polaków chętnych do powrotu do ojczyzny – wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez portal Money.pl.

Jeszcze jesienią 2008 roku ponad połowa polskich emigrantów zarobkowych na Zachodzie planowała, że wróci do kraju, a prawie co trzeci był o tym przekonany. W tym roku o powrocie do Polski mówi już niespełna 46 proc. – takie wnioski płyną z raportu Money.pl na temat postaw Polaków wobec reemigracji.

Jednoczesnie wzrosła grupa emigrantów, którzy zamierzają na stałe zostać na Zachodzie. Obecnie takie plany deklaruje niemal czterech na dziesięciu uczestników internetowej ankiety, która objęła 2100 Polaków pracujących za granicą (głównie w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Irlandii). Ponad 40 proc. z nich mieszka i pracuje na Zachodzie dłużej niż pięć lat.

Ostatnie lata potwierdziły, że wbrew prognozom sprzed kilku lat kryzys finansowy i recesja na Zachodzie nie spowodowały większej fali powrotów do kraju. 

– W czasie kryzysu względy ekonomiczne skłoniły część Polaków do powrotu, ale nawet wśród nich co trzeci zamierzał po raz kolejny wyjechać za granicę – podkreśla Justyna Frelak, kierownik Programu Migracji i Polityki Rozwojowej w Instytucie Spraw Publicznych, przypominając badania ISP przeprowadzone wśród migrantów, którzy w 2008 wrócili do kraju. 

Jej zdaniem potwierdza to mobilność polskich emigrantów, którą wykazała też ankieta Money.pl. 16 proc. jej uczestników przyznało, że bierze pod uwagę wyjazd do innego kraju – najchętniej do Niemiec.

 

Goniec Polski

Podobne artykuły

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *