Każdy ma swoje prawa w pracy

Pracujesz w Wielkiej Brytanii? Na te pytania warto znać odpowiedź. Nie dostajesz krajowej płacy minimalnej za godzinę pracy? Jeśli masz 22 lat lub więcej, to pracodawca musi ci wypłacać, co najmniej 5,80 GBP na godzinę. Począwszy od 1 października 2009 r. napiwki nie są wliczane do płacy minimalnej. Pracodawca nie może potrącać z wypłaty pieniędzy

Pracujesz w Wielkiej Brytanii?

Na te pytania warto znać odpowiedź.

Nie dostajesz krajowej płacy minimalnej za godzinę pracy?
Jeśli masz 22 lat lub więcej, to pracodawca musi ci wypłacać, co najmniej 5,80 GBP na godzinę. Począwszy od 1 października 2009 r. napiwki nie są wliczane do płacy minimalnej. Pracodawca nie może potrącać z wypłaty pieniędzy na takie rzeczy jak sprzęt, ubiór ochronny lub ubiór służbowy, jeśli po potrąceniu wypłata dla pracownika będzie niższa niż krajowa płaca minimalna.

Zmuszają cię do pracy dłuższej niż 48 godzin na tydzień?
Nie musisz pracować więcej niż średnio 48 godzin na tydzień. Jeśli masz ponad 18 lat, to możesz podjąć decyzję, aby pracować dłużej, ale musisz na ten temat podpisać umowę. Niektóre godziny spędzone w pracy ponad normalny wymiar godzin wlicza się do 48 godzin, na przykład: szkolenie w pracy; czas podróży, jeśli stanowi on część pracy; płatne nadgodziny.
Do godzin pracy nie można wliczać: przerwy na lunch; dojazdów do i z pracy; niepłatnych nadgodzin, jeśli podejmujesz decyzję, aby pracować dłużej.

Czy potrącają ci w niesłuszny sposób pieniądze z zapłaty?
Jeśli pracujesz dla agencji pracy, to musisz dostawać zapłatę za każdą przepracowaną godzinę. Masz także prawo do płatnego urlopu i przerw na odpoczynek. Agencja musi cię powiadomić na piśmie, jaką zapłatę będzie ci wypłacać, jakie będą warunki pracy i jaki typ pracy ci znajdzie. Agencja nie może prosić o pieniądze, aby znaleźć ci pracę i nie może pobierać pieniędzy z zapłaty na rzeczy takie jak sprzęt, ubiór ochronny lub służbowy, chyba że z góry wyrazisz na to zgodę.

Nie dostajesz minimalnej płacy w rolnictwie w wysokości 5,81 GBP za godzinę?
Jeśli pracujesz w rolnictwie, to jesteś uprawniony do otrzymywania, co najmniej minimalnej stawki wynagrodzenia odpowiedniej do kategorii, w której pracujesz. Jeśli pracujesz dłużej niż 39 godzin na tydzień, to masz prawo do zapłaty za nadgodziny. Masz prawo do minimalnej płacy w rolnictwie, nawet jeśli wykonujesz pracę na część etatu, pracę sezonową, dorywczą lub na akord.

Pracujesz dla pośrednika organizującego pracę w rolnictwie i nie uzyskujesz należnych ci praw?
Jeśli pracujesz dla pośrednika pracy w rolnictwie (tzw. gangmastera), to masz te same prawa do płacy i godzin pracy jak inni pracownicy, w tym prawo do płatnego urlopu, zasiłku chorobowego i szkolenia. Pracodawca nie może ci potrącać z wypłaty pieniędzy na takie rzeczy jak sprzęt, ubiór ochronny lub służbowy.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zadzwoń na bezpłatną infolinię ds. płacy i praw pracowniczych pod numer tel. 0800 917 2368 i porozmawiaj po Polsku. Możesz też odwiedzić www.direct.gov.uk/payandworkrights-pol.

Podobne artykuły

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *