Workplace Translation Interview. May 2006

Liczba Polaków przyjeżdżających do Anglii w poszukiwaniu pracy nadal wzrasta wywierając korzystny wpływ na gospodarkę brytyjską, jak również na sytuację finansową napływających pracowników. Taki stan rzeczy może jednak stwarzać problemy; w celu pełnego zastosowania się do przepisów prawnych dotyczących BHP pracodawcy angielscy są obecnie zobowiązani do dostarczenia pracownikom przetłumaczonych dokumentów oraz do przeprowadzenia wszelkich wymaganych

Liczba Polaków przyjeżdżających do Anglii w poszukiwaniu pracy nadal wzrasta wywierając korzystny wpływ na gospodarkę brytyjską, jak również na sytuację finansową napływających pracowników.

Taki stan rzeczy może jednak stwarzać problemy; w celu pełnego zastosowania się do przepisów prawnych dotyczących BHP pracodawcy angielscy są obecnie zobowiązani do dostarczenia pracownikom przetłumaczonych dokumentów oraz do przeprowadzenia wszelkich wymaganych szkoleń w ich ojczystym języku. Natomiast od polskich pracowników oczekuje się zaangażowania w integrację w społeczeństwo angielskie, co oznacza naukę lub poprawę języka angielskiego. Istnieje potrzeba nagłośnienia tych wyzwań, ponieważ gospodarka brytyjska dąży do podtrzymania i poprawy warunków zatrudnienia, jakości oraz wydajności.

Firma Workplace Translation Ltd z siedzibą w Leeds została utworzona w celu ułatwienia integracji pracowników z Europy Środkowej i Wschodniej w brytyjskie środowisko pracy świadcząc usługi firmom zatrudniającym pracowników zza granicy. Zakres świadczonych usług obejmuje tłumaczenia ustne i pisemne, doradztwo oraz – co szczególnie będzie interesować odwiedzających Leeds.pl – naukę języka angielskiego.

Usługi świadczone przez Workplace Translation Ltd przybliży nam dyrektor firmy pan Paul Grey.

Paul, czy działalność Waszej firmy ma jakikolwiek związek z kursami języka angielskiego prowadzonymi w Polskim Centrum na Chapel Allerton w Leeds? Kupując w tamtejszym sklepie z polską żywnością zauważyłem plakat ogłaszający kursy języka angielskiego…

Tak, rzeczywiście. To jedna z przez nas oferowanych usług. Pomagamy również firmom zatrudniającym pracowników zza granicy poprzez dostarczanie tłumaczeń ustnych i pisemnych, doradztwa oraz biznesowych kursów języka angielskiego.

Chętnie dowiedziałbym się więcej na temat waszych kursów. Jak długo trwa i ile kosztuje taki kurs?

Obecnie prowadzimy kursy języka angielskiego ESOL na wszystkich poziomach w Leeds, Dewsbury, Halifax i Huddersfield. Zajęcia trwają 2,5 godziny raz w tygodniu przez 36 tygodni a cena takiego kursu wynosi £260,- i zawiera wszelkie materiały edukacyjne. Pierwsze zajęcia, jak również przeprowadzenie testu pozwalającego na ocenę poziomu znajomości języka uczniów jest gratis.

To bardzo atrakcyjna cena. Ale co w wypadku, kiedy nie będę mógł zapłacić całej kwoty od razu?

Uwzględniliśmy taką sytuację i kwotę za kurs można również rozłożyć na 4 do 5 rat.

A jak wygląda to czasowo; kiedy zaczynacie?

W Leeds rozpoczęliśmy już kurs dla grupy na podstawowym poziomie. Zajęcia odbywają się zawsze w Czwartek od 18.30 do 21.00. Wkrótce rozpoczniemy również zajęcia w Soboty dla grup na wyższym poziomie.
Następne spotkanie informacyjne odbędzie się w Sobotę 20 Maja o godzinie 13.00 w Polskim Centrum na Chapel Allerton.

A jakich macie wykładowców? Polaków czy Anglików?

Wszyscy nasi wykładowcy są Polakami i posiadają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego

Jak wyglądać będą zajęcia?

Chcemy, żeby zajęcia były zawsze na wysokim poziomie nauczania i żeby zawierały informacje z każdej dziedziny języka takich jak: pisanie, czytanie, konwersacja czy słuchanie. Jednakże program kursów skupia się przede wszystkim na zdolności komunikacyjne oraz słownictwo zawodowe. Tak często, jak tylko będzie to możliwe, zaprosimy na zajęcia rodowitych Anglików, którzy włączą się w dyskusję na temat jednego z wielu przewidzianych zagadnień.

To bardzo ciekawe, Paul. Jestem pewien, że wasz kurs ułatwi życie wielu osobom. Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.

Marcin Kwiatkowski


W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: Michał 07866 789846 lub
Magda 07835 526 641 lub email pod enquiries@workplacetranslation.com

Translation – Interpreting – Mentoring – English Language Tutoring

www.workplacetranslation.com

Podobne artykuły

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *