Co zrobić, gdy zginie nam bagaż?

Za laptop, aparat fotograficzny i biżuterię przewożoną w zaginionej walizce nie dostaniemy odszkodowania. W 2007 roku zagubiono 42 miliony bagaży. Liczba zagubionych walizek każdego roku wzrasta. Aby zmniejszyć ryzyko strat, zaginięcie lub uszkodzenie bagażu należy zgłosić przewoźnikowi lub przedstawicielowi linii lotniczych, bezzwłocznie przy odbiorze bagażu, w porcie przylotu przed opuszczeniem strefy odbioru bagażu i kontroli

Za laptop, aparat fotograficzny i biżuterię przewożoną w zaginionej walizce nie dostaniemy odszkodowania.

W 2007 roku zagubiono 42 miliony bagaży. Liczba zagubionych walizek każdego roku wzrasta. Aby zmniejszyć ryzyko strat, zaginięcie lub uszkodzenie bagażu należy zgłosić przewoźnikowi lub przedstawicielowi linii lotniczych, bezzwłocznie przy odbiorze bagażu, w porcie przylotu przed opuszczeniem strefy odbioru bagażu i kontroli celnej.

Przewoźnik lub jego przedstawiciel sporządza wówczas protokół pisemny zaginięcia lub uszkodzenia bagażu (PIR). Należy zachować kupon nadania bagażu, protokół (PIR), bilet lotniczy, odcinek karty pokładowej. Aby ubiegać się o odszkodowanie, należy również wystosować do danych linii lotniczych pisemną reklamację.

Wysokość odszkodowania

-Zgodnie z Konwencją Montrealską można dochodzić odszkodowania w wysokości ok.1.230 Euro (1000 SDR) W przypadku bagażu rejestrowanego przewoźnik ponosi odpowiedzialność nawet wtedy, gdy nie jest winien uszkodzenia bagażu, chyba że bagaż był wadliwy. W przypadku bagażu nierejestrowanego przewoźnik jest odpowiedzialny tylko wówczas, gdy szkoda wystąpiła z jego winy – mówi Andrzej Kozłowski z Polskich Linii Lotniczych LOT SA.

Nie ma jednak przepisów, które regulowałyby sposób wyceny zaginionych rzeczy. Większość osób nie posiada przecież paragonów czy rachunków za zakup walizki oraz rzeczy codziennego użytku zapakowanych do bagażu. Najczęściej linie lotnicze są skłonne zwrócić pasażerom wydatki poniesione na niezbędne zakupy zrobione w trakcie oczekiwania na opóźniony bagaż. Żądania pasażerów, którzy nie zachowali rachunków są jednak zwykle odrzucane. Co więcej, w regulaminach linii lotniczych widnieje cała lista przedmiotów, za które przewoźnik nie bierze odpowiedzialności – na przykład sprzęt elektroniczny czy biżuteria.

Opóźnienia w przywozie

W razie opóźnień przy przewozie bagażu przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność za szkodę, o ile nie zastosował wszystkich możliwych środków zaradczych, aby jej uniknąć lub gdy zastosowanie takich środków było niemożliwe. Odpowiedzialność za opóźnienia przy przewozie bagażu jest jednak ograniczona do około 1.230 Euro (1.000 SDR). Pasażer powinien złożyć pisemna reklamację w ciągu 21 dni od daty dostarczenia bagażu.

Gdy zaginie bagaż na lotnisku, należy:
– zgłosić zaginięcie przewoźnikowi lub przedstawicielowi linii lotniczych, bezzwłocznie przy odbiorze bagażu, aby sporządzić protokół PIR
– zachować kupon nadania bagażu, protokół PIR, bilet lotniczy, odcinek karty pokładowej.
– wystosować do danych linii lotniczych pisemną reklamację
– zachować rachunki za artykuły pierwszej potrzeby zakupione w trakcie oczekiwania na bagaż

Podobne artykuły

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *