Paszport dla dziecka

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, w przypadku ubiegania się o paszport dla dziecka, urodzonego także w Wielkiej Brytanii… konieczne będzie przedstawienie polskiego aktu urodzenia. W związku z wprowadzeniem nowego systemu przyjmowania wniosków paszportowych Ambasada RP w Londynie poinformowała, że od tej pory konsul będzie mógł wydać pierwszy paszport dla dziecka poniżej 1 roku życia w oparciu

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, w przypadku ubiegania się o paszport dla dziecka, urodzonego także w Wielkiej Brytanii…

konieczne będzie przedstawienie polskiego aktu urodzenia.
W związku z wprowadzeniem nowego systemu przyjmowania wniosków paszportowych Ambasada RP w Londynie poinformowała, że od tej pory konsul będzie mógł wydać pierwszy paszport dla dziecka poniżej 1 roku życia w oparciu o brytyjski zupełny akt urodzenia (certified copy), jeśli uwzględniono w nim występowanie w imionach oraz nazwisku dziecka, a także w danych rodziców, polskich znaków diaktrycznych (ą,ć,ę,ł,ń,ó,ś,ź,ż). Ponad to, podczas wnioskowania o każdy paszport, kiedy ojciec dziecka jest nieznany, niezbędne będzie okazanie polskiego zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka. O uwzględnienie polskich znaków w imionach i nazwisku dziecka oraz w danych rodziców można poprosić w brytyjskim urzędzie stanu cywilnego (Register Office). Także podczas rejestracji dziecka należy uwzględnić prawidłową polską pisownię. W Register Office można również poprosić o odręczne wystawienie aktu urodzenia dziecka, w którym uwzględnione zostaną polskie znaki diaktryczne.
Ale to nie koniec zmian związanych z wydawaniem paszportów. Począwszy od 29 czerwca 2009 roku wydawane w Polsce dokumenty biometryczne zawierać będą drugą cechę – obok obrazu twarzy pojawi się zapis odcisków palców. Od tego dnia poza granicami kraju, każda osoba składająca w punkcie paszportowym wniosek o jego wydanie będzie zobowiązana do złożenia odcisków dwóch palców. Polegać to będzie na przyłożeniu palców do nowoczesnego, niebrudzącego i łatwego w obsłudze elektronicznego czytnika. Punkty paszportowe zostaną wyposażone w krótkie instrukcje tekstowe oraz w miarę możliwości instrukcje audiowizualne. Odpowiednio przeszkoleni pracownicy organów paszportowych będą udzielać wszelkich niezbędnych informacji i służyć pomocą, aby zapewnić sprawną i szybką obsługę osób aplikujących o paszport. Procedura poboru odcisków palców oraz weryfikacji danych zawartych w paszporcie podczas jego odbioru jest prosta. Odciski palców będą zakodowane w warstwie elektronicznej paszportu jako element identyfikacji i nie będą odwzorowane graficznie w dokumencie (nie będą widoczne). Odciski palców nie będą gromadzone w ewidencjach paszportowych. Opłaty za wydanie dokumentu nie ulegną zmianie. Wprowadzenie odcisków palców, zwiększy bezpieczeństwo i wiarygodność dokumentów podróży. Będzie też istotnym, dodatkowym argumentem w rozmowach na temat ruchu bezwizowego z takimi krajami jak USA czy Kanada. Przy okazji wprowadzenia do paszportów drugiej cechy biometrycznej w konsulatach RP będzie zainstalowany teleinformatyczny system obsługi spraw paszportowych, który wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania na paszport przez osoby wnioskujące o jego wydanie poza granicami kraju.
Więcej informacji o tym, jak uzyskać polski akt urodzenia, bądź nowy paszport można znaleźć na stronie internetowej Ambasady RP w Londynie.

Podobne artykuły

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *