List otwarty

Na forum z dn. 26 kwietnia przeczytaliśmy niezgodne z prawdą informacje na temat Aadept Recruitment Services. Chciałbym odnieść się do tychże komentarzy, aby udzielić niezbędnych wyjaśnień i zapobiec dezinformacji. Aadpet jest odpowiedzialną agencją rekrutacyjną i dlatego wszelkie zażalenia traktujemy poważnie. Każdy, kto dostrzegł nieprawidłowości i chce złożyć skargę, może skontaktować się ze mną na adres

Na forum z dn. 26 kwietnia przeczytaliśmy niezgodne z prawdą informacje na temat Aadept Recruitment Services. Chciałbym odnieść się do tychże komentarzy, aby udzielić niezbędnych wyjaśnień i zapobiec dezinformacji.

Aadpet jest odpowiedzialną agencją rekrutacyjną i dlatego wszelkie zażalenia traktujemy poważnie. Każdy, kto dostrzegł nieprawidłowości i chce złożyć skargę, może skontaktować się ze mną na adres podany poniżej.

Rejestracja w agencji rekrutacyjnej jest bezpłatna. Pracownikom Aadept obciążonym zarzutem pobierania opłat za znalezienie zatrudnienia grozi zwolnienie dyscyplinarnie. Jeżeli w którejkolwiek agencji zostaniesz obciążony kosztami za rejestrację bądź znalezienie pracy, zgłoś te informacje do:

Employment Agencies Standards Inspectorate
Room 3134
Department of Trade and Industry
1 Victoria Street
LONDON
SW1H 0ET

W Aadept wyznajemy zasadę, że przed rozpoczęciem pracy u naszych klientow, przeprowadzamy krótkie szkolenia BHP na terenie fabryki, aby zapoznać każdego kandydata z przyszłym miejscem pracy. Rzeczywiście w ostatnim czasie oprowadzaliśmy kandydatów po kilku fabrykach, gdzie praca nie rozpoczynała się natychmiast po szkoleniu. Obecnie we współpracy z naszymi klientami próbujemy wypracować bardziej efektywny system.

W Aadept otrzymujemy ponad 50 zgłoszeń o pracę tygodniowo. Bierzemy odpowiedzialność za wybór najbardziej odpowiednich na dane stanowisko kandydatów. Operujemy zgodnie z ustalonymi procesami rekrutacji, z którymi zapoznajemy wszystkich podczas rejestracji. Niestety nie zawsze będziemy w stanie zaoferować pracę wszystkim chętnym.. Jeśli jednak nie będziemy wybierać właściwych kandydatów, stracimy zaufanie u naszych klientów, a w konsekwencji nie będziemy w stanie zapewnić pracy tak wielu Polakom jak dotychczas. Jest to naturalne, że ci, którym się nie powiodło przyjmują postawę defensywną. Jednak zastrzegamy sobie prawo wyboru odpowiednich kandydatów, przy czym narodowość nie jest czynnikiem, który decyduje o takim wyborze.

W Aadept pozostajemy w bliskiej współpracy z naszymi pracownikami i oferujemy pracę tym, którzy, według nas, posiadają umiejętności i doświadczenie niezbędne na dane stanowisko. Jeżeli ktokolwiek chciałby zgłosić zażalenie, niech nie ukrywa się pod nazwą użytkownika i skontaktuje się ze mną bezpośrednio.

Z poważaniem
Jimmy Hindmarsh
Dyrektor Zarządzający

jimmy@aadept.co.uk

Podobne artykuły

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *