Zmiany w kartach CIS (Construction Industry Scheme)

Bardzo poważne zmiany czekają wszystkich samozatrudnionych w budownictwie od 6 kwietnia 2007r. Zniesione zostaną karty CIS, tzw. Certyfikaty podatkowe i Vouchery (CIS 25). Dotychczas posiadacze kart CIS byli rozliczani przez zatrudniającego ich przedsiębiorcę budowlanego (kontraktora), w taki sposób, że z reguły otrzymywali od niego tzw. „vouchery” (CIS 25), gdzie zostały wyszczególnione kwoty wynagrodzenia jakie zostało

Bardzo poważne zmiany czekają wszystkich samozatrudnionych w budownictwie od 6 kwietnia 2007r. Zniesione zostaną karty CIS, tzw. Certyfikaty podatkowe i Vouchery (CIS 25).

Dotychczas posiadacze kart CIS byli rozliczani przez zatrudniającego ich przedsiębiorcę budowlanego (kontraktora), w taki sposób, że z reguły otrzymywali od niego tzw. „vouchery” (CIS 25), gdzie zostały wyszczególnione kwoty wynagrodzenia jakie zostało wypłacone i pomniejszone (lub nie) o tax deduction, czyli podatek, który z reguły odprowadzał kontraktor, bądź sam podwykonawca zatrudniony jako subcontractor.

Voucher taki służył również do określania czy kwoty wynagrodzenia były wypłacane jako net pay (po potrąceniu podatku), czy gross pay (bez potrącenia, czyli brutto), co było szczegółowo wykazane i wyliczone.
Poszczególne rodzaje kart CIS i tzw. certyfikaty podatkowe służyły również do określania, kto będzie płacony „net”, a kto „gross pay”.

Od 6.04.2007 kontraktorzy będą się bezpośrednio kontaktować z Urzędami Podatkowymi (HM Revenue&Customs) aby ustalić i sprawdzić kto w jaki sposób będzie opłacany.
Nie będzie też potwierdzania całości kwoty wynagrodzenia i kwoty zapłaconego podatku (w postaci voucherów). Zastąpione to będzie wyszczególnieniem na statemencie ( czyli właściwie pay slipie).
W stosunku do osób posiadających karty CIS tymczasowe (temporary), których termin ważności upływa przed w/w datą, należy wystąpić o ich odnowienie (najlepiej przed ukończeniem okresu ważności).

Jeżeli samozatrudniony (podwykonawca) w chwili obecnej otrzymuje „gross pay”, czyli kontraktor nie potrąca przy wynagrodzeniu podatku (który musi być zapłacony potem przez samego podwykonawcę), taki sposób będzie u niego mógł być nadal stosowany, pod warunkiem jednak, że nie spóźnia się z zapłatą należnego podatku. Po 6.04.2007 Urząd Podatkowy będzie regularnie sprawdzał, czy należności są regulowane terminowo oraz (UWAGA!), będzie kontrolował 12 miesięcy wstecz czy wszelkie należności podatkowe (w tym zwroty) były regulowane w terminie.

Tak więc, bycie na czas z należnościami będzie czynnikiem decydującym o tym, czy nadal będzie się otrzymywało „gross”. Jedno spóźnienie może spowodować zmianę sposobu rozliczania na „net”.

Jak widać brytyjski fiskus wychodzi naprzeciw nadmiernemu „upapierkowieniu” i zmniejsza ilość koniecznych dokumentów. Zamiast kilku -jeden telefon i statement (szczegółowy pay slip). Po raz kolejny widać to, że tutejszy Urząd Podatkowy myśli o ludziach, a nie tylko o ich pieniądzach. Nie da się tego powiedzieć niestety o polskim fiskusie…

W razie wątpliwości należy kontaktować się z CIS Helpline: tel. 0845 366 7899 Mon-Sun 8am-8pm, lub online: www.new-cis.com

Podobne artykuły

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *