Wyjazdy do pracy za granicę nie na stałe

Obecne migracje, pomimo wydłużania się średniego okresu spędzonego za granicą, nie mają charakteru wyjazdów na stałe;  również decyzja o powrocie nie jest ostateczna – wynika z raportu opublikowanego przez Instytut Spraw Publicznych. Raport powstał na podstawie sondażu, przeprowadzonego wśród Polaków przebywających obecnie w kraju, którzy w ciągu ostatnich dziesięciu lat mieszkali w Wielkiej Brytanii lub

Obecne migracje, pomimo wydłużania się średniego okresu spędzonego za granicą, nie mają charakteru wyjazdów na stałe;

 również decyzja o powrocie nie jest ostateczna – wynika z raportu opublikowanego przez Instytut Spraw Publicznych.
Raport powstał na podstawie sondażu, przeprowadzonego wśród Polaków przebywających obecnie w kraju, którzy w ciągu ostatnich dziesięciu lat mieszkali w Wielkiej Brytanii lub Irlandii przynajmniej przez trzy miesiące. Blisko połowa badanych (46 proc.) przebywała za granicą nie dłużej niż pół roku. Co czwarta osoba mieszkała tam od 7 do 12 miesięcy, 16 proc. do dwóch lat, 13 proc. – powyżej dwóch lat.

Podobny odsetek respondentów zadeklarował chęć ponownego wyjazdu (33 proc.), co pozostania w Polsce (37 proc.). Blisko jedna trzecia badanych nie miała sprecyzowanych planów odnośnie emigracji.

Głównym motywem migracji były względy ekonomiczne. Wśród powodów wyjazdu za granicę wymieniano m.in. poszukiwanie pracy (42 proc.) lub podjęcie oferty pracy (51 proc.), chęć zarobienia pieniędzy (42 proc.), a także nauki języka (20 proc.) oraz lepsze perspektywy zawodowe (10 proc.). Z kolei decyzje o powrocie ankietowani uzasadniali względami osobistymi – tęsknotą za domem (36 proc.) i pozostawioną w kraju rodziną (29 proc.). Duża część osób podkreślała, że powrót do kraju planowała jeszcze przed wyjazdem.

Pytani o czynniki, które wpłynęły na zjawisko powrotów ankietowani wskazywali m.in. zdecydowany wzrost zarobków (77 proc.) oraz pracę w Polsce odpowiadającą kwalifikacjom i doświadczeniu, umożliwiającą rozwój zawodowy i awans (42 proc.).

Większość respondentów uważa swoją decyzję o powrocie do Polski za słuszną (65 proc.). Rozczarowanie z powodu powrotu i chęć ponownego wyjazdu deklaruje 5 proc. ankietowanych.

Większość badanych, która wróciła ocenia, że wyjazd i doświadczenia z nim związane nie odbiegały od ich oczekiwań (45 proc.), bądź były lepsze niż oczekiwali (24 proc.). Rozczarowanie przeżyło tylko 18 proc. osób.

Po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 roku obniżył się status zawodowy polskich pracowników. Wśród osób, które wyjechały do Wielkiej Brytanii w roku 2004 lub wcześniej większy był m.in. odsetek specjalistów, natomiast wśród późniejszych imigrantów z Polski więcej było pracowników wykonujących proste prace. Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia można powiedzieć, że większość pracujących wykonywała pracę poniżej swoich kwalifikacji zawodowych.

Badanie było częścią projektu „Circular flows: mapping the scale and nature of emigration amongst Britain’s immigrants realizowanego wspólnie z Institute for Public Policy Research” z Wielkiej Brytanii. Zostało zrealizowane w dniach 28 marca – 12 kwietnia 2008 r. przez Millward Brown SMG/KRC na próbie 371 osób.

Podobne artykuły

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *