Czy czeka nas fala powracających emigrantów?

Wiele osób wyjechało… Od momentu pogorszenia się sytuacji na polskim rynku pracy oraz w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, wiele osób wyjechało. Jednak, jak mówi jedna z podstawowych prawidłowości migracji, po każdej fali migracji następuje fala powrotów…Czy czeka nas zatem wielka fala powrotów z Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Niemiec? Emigranci zapewniają, że raczej nie

Wiele osób wyjechało…

Od momentu pogorszenia się sytuacji na polskim rynku pracy oraz w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, wiele osób wyjechało.

Jednak, jak mówi jedna z podstawowych prawidłowości migracji, po każdej fali migracji następuje fala powrotów…
Czy czeka nas zatem wielka fala powrotów z Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Niemiec? Emigranci zapewniają, że raczej nie planują rychłego powrotu do kraju, bo – choć poszczególne waluty słabo stoją w porównaniu do silnego złotego – to wciąż bardziej opłaca się pracować za granicą. Autorzy najnowszego biuletynu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych pt. „Migracje powrotne Polaków” twierdzą jednak, że w niedługim okresie czasu możemy się spodziewać fali powrotów, która będzie naturalnym i wielce prawdopodobnym następstwem wieloletniego odpływu Polaków.
Kto wraca?
Autorzy biuletynu twierdzą, że na powrót decydują się głównie młodzi ludzie. 28 proc. migrantów powrotnych to ludzie do 20. roku życia. W powrotach biorą udział dwie generacje: dzieci i młodzież oraz ich rodzice. Osoby starsze, po 60. roku życia, stanowią zaledwie 11% migrantów powrotnych. O tym, iż migracje powrotne to w polskim przypadku powroty rodzin lub do rodzin, świadczy nie tylko struktura wiekowa migrantów powrotnych (dominacja dwóch pokoleń: dzieci i rodziców), ale również typy gospodarstw domowych tworzone przez nich w Polsce. Są to przede wszystkim rodziny składające się z małżonków (partnerów) i dzieci lub z samotnych rodziców i dzieci. Jedynie co piąty migrant mieszka w gospodarstwie domowym bez dzieci, samotnie (13%) lub ze współmałżonkiem (partnerem) – 10%. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że migrację dzieci i młodzieży determinują nie tylko decyzje rodziców odnośnie ich karier zawodowych, lecz także chęć uczenia się i studiowania w Polsce, o czym świadczy wysoki odsetek studentów wśród młodych migrantów powrotnych. Według spisu powszechnego z roku 2002 do Polski wróciło na stałe 85,5 tys. osób, z czego 70 tys. obywateli polskich. Około 20 tys. ponownie wyjechało z kraju. Jak wykazały badania, emigranci, którzy wracają do kraju, osiedlają się głównie w miastach (81 proc.) – głównie w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.
Skąd wracają?
Polacy wracają z krajów, które w przeszłości były głównymi kierunkami emigracji z Polski: z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Kanady. Wielu z nich posiada podwójne obywatelstwo, polskie i inne, najczęściej niemieckie, amerykańskie, kanadyjskie i australijskie. Dotyczy to w szczególności osób młodych, które wyemigrowały w wieku dziecięcym lub urodziły się za granicą.
Podwójni emigranci
Są również osoby, które po powrocie do kraju decydują się na kolejny wyjazd za granicę. Reemigranci są ludźmi starszymi i gorzej wykształconymi. Często na decyzję o ponownej emigracji wpływa fakt nieosiągnięcia sukcesu w Polsce. Badania te pokazują również, że wykształcenie polskich emigrantów jest zdecydowanie słabsze od średniego wykształcenia „stałych” mieszkańców Polski.
Podejmując decyzję o powrocie należy być świadomym kosztów i korzyści związanych z powrotem do kraju.
Powrót do kraju to czysty zysk?
Emigranci wyróżniają tu przede wszystkim to, że życie w kraju daje więcej satysfakcji. Ponadto do Polski wraca się z zapasem pieniędzy, które można zainwestować, oraz z nowym doświadczeniem zawodowym. To również przekłada się na korzyści społeczności lokalnej. Polak, który wraca do kraju z wypchanym portfelem, może wspierać rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Jeśli założy firmę, w której będzie musiał zatrudnić ludzi, powstaną nowe miejsca pracy. Osoby wracające z zagranicy pełnią również rolę liderów lokalnych społeczności. Rola ta nie musi się ograniczać do sfery ekonomicznej, może obejmować również sferę społeczną i kulturową – czytamy w biuletynie.
Nie warto wracać do Polski?
Powrót do Polski w przypadku porażki migracyjnej może zagrażać więzom rodzinnym – szczególnie wtedy, gdy wyjazd był realizacją strategii dochodowej całego gospodarstwa domowego. W sytuacji braku możliwości trwałego wejścia na polski rynek pracy potencjalny sukces związany z migracją powrotną może łatwo przekształcić się w porażkę. Powrót emigrantów może być również niekorzystny dla lokalnej społeczności. Migranci powrotni mogą bowiem wymagać szczególnie intensywnego wsparcia publicznych służb zatrudnienia. W sytuacji braku wsparcia migracja powrotna może z łatwością przekształcić się w reemigrację. To oznaczałoby na przykład trwałe przekształcenie migracji czasowych w osiedleńcze i definitywną utratę zasobów kapitału ludzkiego. Na uwagę zasługuje również fakt, że zasobni migranci powrotni wracają zazwyczaj do dużych ośrodków miejskich, co stanowi trwałe osłabienie potencjału rozwojowego danej społeczności lokalnej.
mm

 

Podobne artykuły

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *