Inwestowanie i finansowanie zakupu nieruchomości.

Sposobów na oszczędzanie znamy dużo: „skarpeta”, „lodówka”, „wazon” …. … czy też Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy (ROR), lokata bankowa lub bony skarbowe.Ale czy są to na pewno najlepsze formy lokowania pieniędzy? Można mieć duże wątpliwości patrząc na strukturę oszczędności Polaków i coraz większą popularność niektórych rozwiązań. Chyba najbardziej znaną aktualnie formą inwestowania są Fundusze Inwestycyjne, wcześniej tzw.

Sposobów na oszczędzanie znamy dużo: „skarpeta”, „lodówka”, „wazon” ….

… czy też Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy (ROR), lokata bankowa lub bony skarbowe.Ale czy są to na pewno najlepsze formy lokowania pieniędzy? Można mieć duże wątpliwości patrząc na strukturę oszczędności Polaków i coraz większą popularność niektórych rozwiązań.

Chyba najbardziej znaną aktualnie formą inwestowania są Fundusze Inwestycyjne, wcześniej tzw. Powiernicze. Dostępne są w Polsce już od blisko 15 lat, ale dopiero w ostatnich kilku latach przeżywają swój największy rozkwit. Trudno już znaleźć osobę, która nie słyszała nic o funduszach inwestycyjnych. Warto jednak pomyśleć czy jest to najlepsza forma inwestycji, zastanowić się czy strat, które ponieśli inwestorzy w ostatnim miesiącu – w większości funduszy akcyjnych blisko -10% dało się uniknąć, lub je zmniejszyć. Na pewno dało się tak zrobić jeśli dysponowaliśmy narzędziem, które pozwalało na szybkie i bezpłatne zmiany funduszy – takie możliwości dają nam m.in. fundusze parasolowe. Oprócz szybkich i najczęściej bezpłatnych zmian pomagają w odroczeniu podatku od zysków kapitałowych.
Niestety tego typu fundusze najczęściej działają w obrębie jednego, najwyżej dwóch Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych co zdecydowanie ogranicza nam wybór.

Nowoczesne rozwiązania inwestycyjne.

Problem ten całkowicie wyeliminowano w tzw. produktach unit-linked w których najczęściej mamy dostęp do co najmniej kilkunastu TFI i często kilkudziesięciu Funduszy Inwestycyjnych o różnym stopniu ryzyka , z różnych zakątków świata i rozmaitej polityce inwestycyjnej. Aktualnie na rynku możemy znaleźć rozwiązania tego typu, które oferują także dostęp do funduszy sektorowych i surowcowych. Czy to jest ważne? – jest i to nawet bardzo, ponieważ uniezależnia nas to od koniunktury na rynku i stanu gospodarki światowej. Niezależnie od sytuacji zawsze możemy znaleźć w takim rozwiązaniu fundusz który dobrze zarabia nawet w okresie dekoniunktury. Pozwala to na łatwą i szybką dywersyfikację ryzyka a przez to i podnoszenie efektywności naszych inwestycji.

Coraz częściej możemy spotkać się na rynku z produktami strukturyzowanymi- o których mówi się że jest to „przyszłość w inwestowaniu”. Ciekawą cechą tych produktów jest bardzo często gwarancja wypłaty 100% wpłaconego kapitału- co nie jest bez znaczenia na tak chwiejnym rynku z jakim mamy ostatnio do czynienia.

Produkty strukturyzowane to instrumenty finansowe, których cena jest uzależniona od wartości określonego wskaźnika rynkowego (np. wartości indeksów giełdowych zarówno znane jak i mało popularne, kursu akcji lub koszyków akcji, kursów walut, cen surowców, wskaźniki makroekonomiczne- inflacja, wzrost PKB itd.). tak naprawdę konstrukcje produktów strukturyzowanych mogą być dowolne i zależą tylko i wyłącznie od pomysłowości i kreatywności emitentów lub specyficznych wymagań klientów.

Finansowanie zakupu nieruchomości.

Jeszcze kilka lat temu w wielu krajach Unii Europejskiej wiele osób finansowało zakup lub budowę mieszkania lub domu z własnych środków pieniężnych (gotówki). Ze statystyk wynika, że ludzie są już coraz bardziej świadomi i wiedzą, że takie finansowanie zakupu nie należy do rozsądnych metod , można nawet powiedzieć, że jest to po prostu wyrzucanie swoich własnych, ciężko zarobionych pieniędzy w błoto.
A więc wspomagamy się finansowaniem z zewnątrz, i co mamy do wyboru?
Do niedawna właściwie jedyną formą finansowania zakupu nieruchomości był kredyt hipoteczny. Aktualnie sposób najczęściej wykorzystywany, który niestety obarczony jest kilkoma bardzo dużymi wadami:
-musimy posiadać zdolność kredytową, czyli udokumentowane dochody,
-posiadamy dług, który w zdecydowany sposób wpływa na naszą zdolność kredytową,
-narażamy się na ryzyko walutowe, biorąc kredyty w walutach, praktycznie nigdy nie zabezpieczając tego ryzyka,
-narażamy się na duże koszty, związane ze zmiennością oprocentowania,
-często narażamy się po prostu na utratę płynności finansowej.

No tak, ale czy da się kupić dom lub mieszkanie nie posiadając gotówki na jego zakup i nie biorąc kredytu? Aktualnie na rynku da się znaleźć nowoczesne rozwiązania finansowania takiego zakupu poprzez koncepcję najmu z opcją wykupu, czyli forma zbliżona do leasingu.
Jakie są zalety takiej formy:
-nie trzeba posiadać zdolności kredytowej, czyli nie musimy mieć udokumentowanych dochodów,
-nie mamy długu, czyli nie wpływa to na naszą zdolność kredytową,
-koszty takiego rozwiązania są niższe niż kredytu,
-mamy opcję pierwokupu nieruchomości, po okresie wynajmu- w cenie z dnia zakupu nieruchomości- czyli w dniu zakupu wiemy dokładnie jaką cenę będziemy musieli za tą nieruchomość zapłacić np. za 25 lat.
-zaoszczędzone pieniądze, ze względu na mniejsze miesięczne zobowiązania, możemy przeznaczyć na inwestycje kapitałowe – co daje dodatkowy efekt i pomnożenie kapitału.
Jest to jedna z ciekawszych koncepcji jakie pojawiły się w ostatnich latach, coraz więcej ludzi zaczyna z tych rozwiązań korzystać, łącząc je z własnymi inwestycjami, celem poprawy jakości życia w przyszłości.

Oczywiście form i sposobów inwestowania jest bardzo dużo, i nie da się ich omówić w kilkudziesięciu wersach tekstu artykułu, jednak wszystkie osoby które interesują się powyższą tematyką i chciałyby dowiedzieć się więcej zapraszamy na organizowaną przez Śląski Klub Inwestora i firmy partnerskie Konferencję Finansową, która odbędzie się w niedzielę 09.12.2007 o godz. 13:30 w Polskim Ośrodku Katolickim w Leeds, Newton Hill Road LS7 4JE. Czas trwania spotkania około 1,5-2 godzin (w zależności od ilości pytań w trakcie i po). Udział w konferencji jest bezpłatny a zgłoszenia chęci udziału prosimy przesyłać na adres mailowy: jakub.drzewowski@gmail.com
Przesłanie zgłoszeń nie jest obowiązkowe jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc pierwszeństwo będą miały osoby, które takiego zgłoszenia dokonały.

Plan konferencji:
1. Nowoczesne sposoby inwestowania (omówienie, przykłady, uwarunkowania prawne):
-akcje, instrumenty pochodne,
-fundusze inwestycyjne,- produkty unit-linked,
-produkty strukturyzowane (omówienie, przykłady, uwarunkowania prawne)
2. Prawne możliwości ochrony kapitału (przed egzekucją, postanowieniem sądu itp.)
3. Systemy emerytalne w krajach Unii Europejsckiej i kwoty zastąpienia- omówienie na podstawie materiałów Komisji Nadzoru Finansowego,
4. Nowoczesne sposoby finansowania zakupu nieruchomości jako alternatywa dla kredytów hipotecznych. Sposoby które:
-nie wymagają zdolności kredytowych, czyli udokumentowanych dochodów,
-bez długu, nie wpływające na nasze zdolności kredytowe,
-bez ryzyka różnic kursowych i zmian stóp procentowych.

Na spotkaniu przedstawimy dużo przykładów, omówimy naszym zdaniem najciekawsze rozwiązania, odpowiemy na wszystkie zadawane przez uczestników pytania.

Zapraszamy

Śląski Klub Inwestora

Podobne artykuły

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *