Sprawdź paszport dziecka!

Czy Twoje dziecko ma ważny paszport? W ciągu ostatnich trzech miesięcy weszły w życie dwie istotne zmiany wydawania i funkcjonowania paszportów dla dzieci. Sprawdź, czy Twoje dziecko ma ważny paszport i może bez przeszkód poruszać się poza granicami Polski. Pierwsza zmiana paszportowa została wprowadzona 26 czerwca 2012 roku. Według najnowszych zasad tracą ważność wpisy dzieci

Czy Twoje dziecko ma ważny paszport?

W ciągu ostatnich trzech miesięcy weszły w życie dwie istotne zmiany wydawania i funkcjonowania paszportów dla dzieci. Sprawdź, czy Twoje dziecko ma ważny paszport i może bez przeszkód poruszać się poza granicami Polski.

Pierwsza zmiana paszportowa została wprowadzona 26 czerwca 2012 roku. Według najnowszych zasad tracą ważność wpisy dzieci w paszportach rodziców dokonane przed dniem 28 sierpnia 2006 roku. Dzieciom wydaje się od teraz własne, indywidualne dokumenty paszportowe. Ambasada Polska w Londynie podkreśla, że dzieci, które dotychczas przekraczały granicę na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, przy przekraczaniu granicy muszą posiadać własny dokument podróży. Utrata ważności wpisu dziecka w paszporcie nie ma wpływu na ważność dokumentu rodzica.

Druga zmiana weszła w życie 11 sierpnia 2012 roku. Zmieniła on zasady wydawania paszportów dla dzieci poniżej 5 roku życia. Od 11 sierpnia będą im wydawane dokumenty paszportowe o pięcioletniej ważności, a nie jak dotychczas paszporty tymczasowe ważne tylko przez rok. Ambasada Polska w Londynie prosi, aby osoby zainteresowane złożeniem wniosku o paszport po wejściu w życie nowych przepisów dokonały wcześniejszej rejestracji brytyjskiego aktu urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. Informacje dotyczące transkrypcji aktu urodzenia można znaleźć tutaj: http://www.londynkg.polemb.net/?document=31. Koszt wydania nowego paszportu dla dzieci przed 5 rokiem życia nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosił 30 zł.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wprowadzając zmiany wzięło pod uwagę sugestie rodziców, którzy do tej pory co roku musieli wyrabiać nowe paszporty dla swoich dzieci. Warto dodać, że paszporty dla dzieci w przedziale wiekowym 5-13 lat są niezmiennie ważne przez 5 lat. Natomiast paszporty wydane osobom małoletnim, które ukończyły 13. rok życia są ważne przez 10 lat od daty wydania.

wk

Podobne artykuły

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *