click here for English version

Zasiłki dla rodzin o niskich dochodach

child tax credit, working tax credit oraz childcare element

Child tax credit i working tax credit to zasiłki przeznaczone dla rodzin z dziećmi o niskich dochodach.

Child tax credit może być przyznany zarówno dla osób, które pracują, jak i dla niepracujących. Każda rodzina o łącznych dochodach poniżej 58 tysięcy funtów rocznie (lub 66 tysięcy funtów jeśli dziecko ma poniżej 12 miesięcy) ma prawo wystąpić o taki zasiłek.

Oczywiście child tax credit przysługuje tylko rodzicom posiadającym i wychowującym dzieci. Można starać się o ten zasiłek jeśli w rodzice opiekują się przynajmniej jednym dzieckiem poniżej 16 roku życia (w niektórych przypadkach również powyżej tego wieku). Rodzice nie muszą pracować aby ubiegać się o ten zasiłek. Niemniej jednak możliwość jego otrzymania będzie zależała od wysokości składek ubezpieczeniowych (opłacanie składek w ramach National Insurance Number). Child tax credit przyznawany jest na:

  • dziecko (do 1 września po jego 16 urodzinach)
  • młodą osobę w wieku 16-18 lat, uczącą się w systemie dziennym w pełnym wymiarze godzin (aż do A-levels, NVQ3 lub Scotish Highers - więcej szczegółów w dziale EDUKACJA)
  • młodą osobę (16-17 lat), która opuściła szkołę, nie pracuje lub nie szuka pracy oraz jest zarejestrowana w agencjach pracy jako bezrobotny, nie pobiera innych zasiłków (np. income support).

Working tax credit jest przyznawany tylko osobom pracującym (również prowadzącym włąsną działalność gospodarczą), ale tylko o niskich dochodach. Dotyczy to oczywiście również osób bezdzietnych. Wysokości progów zarobków zmieniają się co rok dlatego też należy zajrzeć do aktualnej broszury Inland Revenue, lub też można skorzystać z internetowej strony, na której można się dowiedzieć czy danej rodzinie przysługuje konkretny zasiłek Tax Credits Online (opcja Do I qualify?).

Jeśli rodzice (lub opiekunowie) są odpowiedzialni za dziecko lub osobę młodą i pracują co najmniej 16 godzin tygodniowo, to mogą się starać o working tax credit od 16 roku życia (chodzi o wiek opiekunów). Jeśli w rodzinie nie ma dzieci, wówczas również można się starać o ten zasiłek, jeżeli:

  • ubiegający się ma co najmniej 25 lat i pracuje przynajmniej 30 godzin tygodniowo
  • ubiegający się ma co najmniej 16 lat i pracuje co najmniej 16 godzin tygodniowo, ale w związku z inwalidztwem ma utrudniony dostęp do rynku pracy
  • ubiegający się ma co najmniej 50 lat, pracuje co najmniej 16 godzin tygodniowo lub wraca do pracy po okresie pobierania zasiłków

Wysokość zasiłku working tax credit zależy od wysokości zarobków (wspólnych dla pary lub małżeństwa) i od ilości godzin pracy. Pracująca para w wieku co najmniej 25 lat kwalifikuje się do otrzymania working tax credit, jeśli łączny dochód roczny nie przekracza 15 tysięcy funtów, a tygodniowo pracują co najmniej 30 godzin. Osoby samotne w wieku 25 lat i powyżej, pracujące co najmniej 30 godzin tygodniowo mogą się ubiegać o ten zasiłek jeśli ich roczny dochód nie przekracza 10 tysięcy funtów.

Jeśli rodzina korzysta z profesjonalnej opieki nad dzieckiem, to ma prawo do zwrotu części kosztów takiej opieki. Zasiłek taki nazywa się childcare element i jest wypłacany jako część zasiłku working tax credit. Można się o niego ubiegać jeśli pracuje się co najmniej 16 godzin tygodniowo (tzn. każde z małżonków musi pracować co najmniej 16 godzin tygodniowo - chyba że któraś z osób jest niezdolna do pracy z powodu inwalidztwa).

Zasiłek childcare element zwraca do 70% wydatków poniesionych na profesjonalną opiekę - dla jednego dziecka górna kwota to 135 funtów tygodniowo (czyli zwrot w wysokości 94.5 funta), dla dwóch i więcej dzieci zostanie zwrócone do 70% z maksymalnie 200 funtów tygodniowo (czyli zwrot w wysokości 140 funtów). Childcare credit jest dodawany do zasiłku working tax credit. Są również pewne ograniczenia w zależności od wysokości zarobków.

Working tax credit jest zazwyczaj wypłacany przez pracodawcę jako dodatek do pensji. W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej zasiłek ten jest wpłacany na konto bankowe.

Aby ubiegać się o tax credit należy przedstawić kilka danych i dokumentów: wysokość zarobków, National Insurance Number (numer ubezpieczenia społecznego), numer rejestracyjny w urzędzie podatkowym. O przyznaniu zasiłków powiadamia się listownie - korespondencja taka będzie zawierać również informacje o tym kiedy i w jakiej wysokości zasiłki będą wypłacane.

Otrzymywanie child tax credit i working tax credit nie dyskwalifikuje możliwości ubiegania się o inny zasiłek jakim jest child benefit.

W nielicznych przypadkach tax credit może zostać przyznany osobom mieszkającym poza granicami Wielkiej Brytanii, ale regułą jest, że tylko osoby mieszkające na terenie Wielkiej Brytanii (czyli Anglii, Szkocji, Walii lub Irlandii Północnej) mogą się kwalifikować do otrzymania tax credit. Dotyczy to szczególnie osób, które nie posiadają obywatelstwa brytyjskiego. Więcej informacji (tylko w języku angielskim) można uzyskać w internecie pod adresem Tax Credits Online lub pod brytyjskim numerem telefonu: 0845 300 39 00.

W przypadku małżeństwa o tax credit należy się ubiegać wspólnie; osoby w separacji również mogą się starać o pomoc.

W przypadku problemów lub pytań warto się zwrócić o pomoc do firmy Kancelaria Tax Services, która świadczy profesjonalne usługi dla Polonii zamieszkałej w Yorkshire oraz w całym UK.