click here for English version

System podatkowy w Wielkiej Brytanii

1. Informacje ogólne

Dochody za pracę w Zjednoczonym Królestwie podlegają opodatkowaniu. Odprowadzaniem podatku zajmuje się najczęściej pracodawca.

Wysokość podatku zależna jest od wielu czynników. Każda osoba pracująca tu posiada tzw. kod podatkowy, który ułatwia pracodawcy obliczenie wysokości podatku. Kod podatkowy zbudowany jest z liczb i liter, jak np. 503L. Liczby wskazują jak Twój podatek powinien być obliczany, litery nie mają wpływu na jego wysokość, ale pokazują np. jakiego rodzaju ulgi posiadasz.

Urzędy podatkowe w Zjednoczonym Królestwie nazywają się Inland Revenue Centres. Adresy placówek Inland na stronie internetowej Inland Revenue, gdzie można również znaleźć więcej informacji na temat podatków (w języku angielskim).

2. Terminy, kody podatkowe

Ważne terminy:

  • Rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku kalendarzowego
  • Do 31 maja pracodawca powinien przesłać formularz P60
  • Do 30 września podatnik składa zeznanie za ubiegły rok podatkowy, jeżeli chce, aby Inland Revenue dokonał za niego obliczenia wysokości podatku lub jeżeli zarobił mniej niż 2000 funtów
  • 31 styczeń - ostateczny termin złożenia zeznania podatkowego za ubiegły rok podatkowy, po tym terminie automatycznie naliczana jest kara, 1 lutego to automatycznie 100 funtów, potem kolejne kary.

Wszystkie dokumenty musisz przechowywać przez 22 miesiące od zakończenia roku podatkowego, w przypadku samozatrudniających się (self-employment) ten okres trwa 5 lat i 10 miesięcy.

Kody podatkowe
Kod podatkowy używany jest przez pracodawcę do ustalenia właściwej kwoty podatku od płac pracowników. Jeżeli pracownik uważa, że kod ten jest niewłaściwy, powinien natychmiast zgłosić ten fakt do właściwego mu Urzędu Podatkowego (Inland Revenue).

Kod podatkowy ustalany jest na podstawie podstawowych informacji dostępnych Inland Revenue. Jeżeli jest on niewłaściwy będziesz płacić za mały lub za duży podatek, w każdym tym przypadku musisz zgłosić ten fakt lokalnemu Inland Revenue.

Jeżeli zgłaszasz się do Inland Revenue, potrzebujesz:

  1. National Insurance Number
  2. informacje podatkowe, np. payslip

Należy powiadomić o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na kod podatkowy, jak wejście w związek małżeński, separacja, przejście na emeryturę, osiągane dodatkowe dochody. Zmianę adresu także należy zgłosić.

Kod podatkowy składa się z liczb i liter, np. 503L.

Litery oznaczają:
L - podstawowa ulga osobista, na obecny rok podatkowy,
P - ulga dla osób w wieku 65-74,
Y - ulga dla osób w wieku 75 i powyżej
T - dla osób posiadających więcej niż jedną ulgę, jak zwolnienia dla niewidomych albo w przypadku osób, które nie chcą, aby ich pracodawca wiedział jakiego rodzaju ulgę posiadają,
K - jeżeli ulga podatkowa jest mniejsza od czynników ją redukujących, np. dodatkowa praca na part-time; kod K oznacza, że o tę sumę należy zwiększyć dochód do opodatkowania. K296 oznacza, że o 2970 funtów należy zwiększyć ten dochód. (liczba przy kodzie K jest zawsze zmiejszana o 1);

Kody BR, DO, OT są głównie używane wtedy, kiedy posiadasz drugie źródło dochodów i Twoja ulga jest uwzględniana przy kodzie podatkowym do głównego dochodu. Wskazują one Twojemu pracodawcy, jak obliczyć właściwie podatek.

3. Progi podatkowe

Podatki (Tax) i ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contribution) w Zjednoczonym Królestwie zapłacisz wtedy, kiedy zarobisz ogółem więcej niż 91 funtów tygodniowo (podstawowa roczna ulga podatkowa wynosi 4 745 funtów, miesięczne zwolnienie to 395 funtów, tygodniowe to 91 funtów). Pracodawca potrąca podatki i ubezpieczenie społeczne z Twojej pensji.

Poniższa tabela pokazuje stawki i progi podatkowe obowiązujące w roku 2006/2007.

Stawki % 2006/2007 (£)
Początkowa 10 0 - 2,150
Podstawowa 22 2,151 - 33,300
Podwyższona 40 33,301 i więcej

Income tax allowances

Zwolnienia 2006/2007 (£)
Personal allowance: under 65 5,035
Personal allowance: 65 to 74 7,280
Personal allowance: 75 and above 7,420
Married couple's allowance: both under 65 0
Married couple's allowance: 65 to 74 6,065
Married couple's allowance: 75 and above 6,135
Income limit for age allowances 20,100
Minimum married couple's allowance 2,350
Blind person's allowance 1,660

Aktualne informacje można znaleźć tutaj.

Podatki płacone są od dochodu podlegającego opodatkowaniu, czyli od różnicy pomiędzy dochodem całkowitym a sumą wolną od podatku.

Pracodawca płaci zaliczkę na poczet rocznych składek podatku tygodniowo lub miesięcznie (Pay As You Earn - znane skrótem PAYE). Po zakończeniu roku podatkowego, można się starać odzyskać nadpłaty podatku. Warto to robić, jak np. pracuje się tylko kilka miesięcy w roku.

National Insurance Contribution

Jeżeli zarabiasz więcej niż 91 i do 610 funtów tygodniowo, (miesięcznie od 395 do 2 644 funtów, rocznie od 4745 do 31720) z Twojej pensji potrącane jest 11%. Poniżej 91 funtów nie płacisz nic, gdy zarabiasz więcej niż 610, od kwoty powyżej tej sumy zostanie potrącony dodatkowo 1%.

Inaczej wygląda to w przypadku samozatrudniających się (self-employed). W zależności od wysokości uzyskiwanych dochodów możesz płacić drugą (Class 2) lub czwartą (Class 4) klasę ubezpieczenia społecznego.

Jeżeli osiągasz niskie dochody (przychody minus koszty uzyskania przychodu) płacisz tygodniowo 2,05 funta. Możesz starać się o uzyskanie certyfikatu zwalniającego od płacenia ubezpieczenia społecznego na okres 3 lat, jeżeli Twój dochód wynosi do 4215 funtów na rok, (Certificate of Small Earnings Exception). O informacje zapytaj swój lokalny Inland Revenue. Nie ma obowiązku ubiegania się o ten certyfikat, a także można rezygnować z przywileju niepłacenia ubezpieczenia społecznego przed terminem jego wygaśnięcia.

Samozatrudniający się płacący klasę 4, czyli osiągajacy dochód od 4745 funtów na rok, uiszczają składkę w wysokości 8% od różnicy pomiędzy 4745 a 31720 funtów na rok i 1% od nadwyżki nad 31720.

Do kogo warto się zwrócić po pomoc?

Polecamy zapoznanie się z ofertą firmy 1st Contact, która jako jeden z najlepszych (autoryzowanych) agentów Inland Revenue, posiada ofertę, która może zainteresować:

  • osoby prowadzące własną działalność (self-employed, które muszą samodzielnie rozliczać się z Inland Revenue),
  • osoby pracujące w systemie CIS,
  • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (płacącym podatki w systemie PAYE i chcącym odzyskać nadpłacony podatek),

1st Contact posiada ofertę idealnie dopasowaną do potrzeb każdej osoby zarabiającej w UK.