click here for English version

Karty płatnicze

Przy zakładaniu konta warto zwrócić uwagę na karty jakie oferuje nam bank. Najłatwiej dostać kartę do bankomatu z dziennym limitem wyplat ok. 200 GBP. Jej dużym minusem jest to, że oprócz wypłat pieniędzy z bankomatu do niczego innego ta karta się nie przyda.

Najlepiej jest postarać się o kartę płatniczą. Karty płatnicze, najogólniej można podzielić na dwie grupy:

  • karta debetowa - wydawana i powiązana z rachunkiem bankowym. Obciąża ona konto posiadacza na kwotę transakcji w momencie jej wykonywania. Kwota pozostała po transakcji nie może przekroczyć stanu środków dostępnych na koncie posiadacza karty.
  • karta kredytowa - jej wydanie jest związane z przyznaniem limitu kredytowego przez bank. Operacje wykonane przez posiadacza karty rozliczane są w ciężar limitu. Zwykle do wydania karty nie jest potrzebne posiadanie konta w banku wydającym kartę, aczkolwiek zazwyczaj możemy ją otrzymać po upływie okreslonego czasu od otwacia rachunku bankowego. Okresowo, najczęściej co miesiąc, bank przysyła posiadaczowi karty wyciąg z dokonanych operacji wraz z informacjami dotyczącymi spłaty. Limit kredytowy związany z kartą jest często oprocentowany o wiele wyżej niż linie kredytowe przyznawane do rachunków bieżących/oszczędnościowo-rozliczeniowych, za to powszechną praktyką wydawców kart jest ustalanie terminu (tzw. grace period), w którym spłata powoduje anulowanie lub nienaliczenie żadnych odsetek.

Przyznanie i prawidłowe używanie karty kredytowej w bardzo korzystny sposób wpływa na ocene naszej historii finansowej (poprawia nasz credit score), która może się przydać w chwili starania się o kredyt zarówno w UK jak i w Polsce.

Najpopularniejsze karty płatnicze (zarówno debetowe jak i kredytowe) to VISA, Maestro i MasterCard.

Karty płatnicze są w UK tak samo popularne jak pieniądze. Nikt nie nosi przy sobie większej gotówki, ponieważ w 99% za wszystko można zapłacić kartą. Jeśli jednak pieniądze są potrzebne, to wówczas można je wyciągnąć z dowolnego z tysięcy bankomatów (nazywanych różnie: cash point, cash machine, ATM) w każdej większej miejscowości. Bankomaty należą do różnych banków, ale zazwyczaj banki pozwalają na korzystanie z bankomatu dowolnego banku bez pobierania dodatkowej opłaty. Wyjątkiem są tutaj bankomaty prywatnych firm umieszczone w pubach lub sklepach - pobierają one opłatę operacyjną. W zależności od ilości wyciąganej gotówki może to być nawet kilka funtów, dlatego też należy uważnie czytać wszelkie informacje pojawiające się na wyświetlaczu bankomatu.