click here for English version

Council Tax

1. Informacje ogólne

Council Tax jest lokalnym podatkiem od nieruchomości znajdujących się na terenie Wielkiej Brytanii, pobieranym przez władze lokalne, tzw. County Council. Z podatku tego finansowane są lokalne szkoły, biblioteki, policja, straż pożarna, wywóz śmieci itd.

Najogólniej można powiedzieć że im większa i bardziej wartościowa nieruchomość, tym wyższy podatek, jakkolwiek niektóre nieruchomości mogą być zwolnione z płacenia Council Tax. Podstawowe informacje w języku angielskim na temat Council Tax są dostępne na stronach The Valuation Office Agency (VAO). Szczegółowe informacje są dostępne na stronach: www.direct.gov.uk (należy wpisać Council Tax w wyszukiwarkę na górze strony).

Jeżeli wprowadzając się do nowej nieruchomości przejmujemy na siebie obowiązek opłacania Council Tax, należy jak najszybciej skontaktować się z wydziałem odpowiedzialnym za ten podatek, znajdującym się najczęściej w siedzibie władz lokalnych właściwych dla danego miejsca (jeśli mieszkasz w Leeds, wszystkie informacje na temat Council Tax znajdziesz tu").

2. Kategorie podatkowe

Na terenie całej Wielkiej Brytanii władze lokalne posiadają listy wszystkich nieruchomości mieszkalnych zwane Valuation List. Wartość każdej nieruchomości jest szacowana na podstawie cen z kwietnia 1991, a następnie przyporządkowywana do odpowiedniej kategorii od A do H. Różne wysokości Council Tax są wtedy przypisane co roku poszczególnym kategoriom, proporcjonalnie do wartości nieruchomości.

Dla przykladu poniżej podalismy kategorie, przypisane im wartość nieruchomości w Anglii oraz wyskosć Council Tax płaconego w Leeds w roku finansowym 2006/07.

Kategoria Wartość nieruchomosći
w 1991 r [GBP]
Roczna wysokosć
Council Tax [GBP]
A< 40 000753.48
B40 000 - 52 000753.48
C52 000 - 68 0001,004.65
D68 000 - 88 0001,130.23
E88 000 - 120 0001,381.39
F120 000 - 160 0001,632.56
G160 000 - 320 0001,883.71
H> 320 0002,260.46

Ponowna wycena nieruchomości miała miejsce w Walii w roku 2005, w Anglii jest planowana na 2007 rok.

Po wprowadzeniu kodu pocztowego w tutaj można ustalić do której kategorii należy dane mieszkanie.

3. Wysokość opłat Council Tax, rabaty oraz zwolnienia z opłat

Każdego roku wladze lokalne określaja dla każdej kategorii obowiązujące na danym terenie wysokości Council Tax. Można je sprawdzić na stronach internetowych właściwego dla lokalizacji nieruchomości County Council.

Standardowa wysokość Council Tax może być obniżona a w szczególnych przypadkach nieruchomosć może być zwolniona z koniecznosci płacenia Council Tax. Wiecej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Osoba odpowiedzialna za płacenie Council Tax może być uprawniona do pomocy socjalnej zwanej Council Tax Benefit. Należy pamiętać ze w większości przypadków redukcje wysokości Council Tax oraz zwolnienia nie są udzielane automatycznie, i należy je niezwłocznie zgłosić samemu.

4. Kto jest zobowiązany opłacać Council Tax?

Najczęściej wszystkie osoby mieszkające w nieruchomości są odpowiedzialne za opłacanie Council Tax, nawet jeżeli na rachunku jest tylko jedna z nich. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą być odpowiedzialne za płacenie Council Tax.

Przypadki kiedy właściciel jest odpowiedzialny za opłacanie Council Tax:

  • nieruchomość jest zarejestrowana jako HMO (House in multiple occupation), gdy mieszkające osoby płacą swoją część czynszu, ale nikt nie jest odpowiedzialny za całość (np. studenci wynajmujący prywatny dom),
  • osoby zamieszkujące nieruchomość są poniżej 18 roku życia,
  • osoby zamieszkujące nieruchomość oczekują na azyl i nie mają prawa do żadnej pomocy socjalnej,
  • osoby zamieszkujące nieruchomość mieszkają na stałe w innym miejscu,
  • nieruchomość jest domem opieki.

5. Płatnosć

Wszystkie informacje na temat wysokosci Council Tax, dat oraz sposobu płatnosci, mozna znaleźć na Council Tax Bill, który powinnien przyjsc na nasz adres z City Council.

Jeżeli rata Council Tax nie zostanie zapłacona w ciągu 28 dni od wyznaczonej daty, a dwie wcześniejsze raty również nie zostały opłacone, osoba odpowiedzialna prawnie za płacenie Council Tax traci uprawnienie do opłacania Council Tax w ratach.

W Anglii i Walii, gdy rata Council Tax nie została zapłacona w ciągu 28 dni od wyznaczonej daty, władze lokalne mogą zwrócić się z prośbą do sądu o wydanie wezwania sądowego o zapłate zaległości. Jeżeli to również nie zostanie zapłacone do wyznaczonej daty, wtedy władze lokalne mogą poprosić sąd o wydanie tzw. liability order, które pozwoli władzą lokalnym pobrać zaległe należności bezpośrednio z pieniędzy przeznaczonych na pomoc socjalną dla dłużnika, jego pensji, konta bankowego, lub zwrócić się o pomoc do komornika, który zajmie wtedy majątek dłużnika do wysokości jego długu.

6. Odwołania i dodatkowe informacje

Odwolania dotyczące Council Tax powinny być złożone w zależności od problemu:

  • w Valuation Office (w razie wątpliwości czy nieruchomość powinna wogóle być na The valuation list lub do której kategorii nieruchomość powinna być zakwalifikowana),
  • w siedzibie władz lokalnych (w celu ustalenia osoby zobowiązanej do płacenia Council Tax, zwolnienień, obniżek oraz ich wysokości).

W razie jakichkolwiek problemów związanych z Council Tax najlepiej jest zasięgnać bezpłatnej porady w organizacjach takich jak Citizens Advice Bureau lub instytucjach typu Housing Help Centre.