click here for English version

Zasiłek na dziecko - Child Benefit

Child benefit przysługuje osobom wychowującym dzieci. Otrzymywanie tego zasiłku nie zależy od wysokości zarobków czy oszczędności. O child benefit można się ubiegać:

 • zaraz po urodzeniu i zarejestrowaniu dziecka w urzędzie stanu cywilnego,
 • w przypadku, gdy dziecko mieszka z opiekunami ubiegającymi się o zasiłek,
 • w przypadku adopcji dziecka (dziecko musi mieszkać z rodzicami),
 • przypadku dopłacania do kosztów utrzymania dziecka (poniesione koszty muszą być równe lub większe niż zasiłek jaki przysługuje na dziecko),

Na najstarsze (lub jedyne) dziecko w roku 2006-2007 można otrzymać 17.45 funta tygodniowo. Na każde następne dziecko przysługuje 11.70 funta.

Child benefit płacony jest na dziecko do 16 roku życia, a w niektórych przypadkach także na dziecko, które skończyło 16 lat, czyli:

 • dziecko w wieku od 16 do 18 lat studiujące w systemie dziennym (tzw. full-time tzn. co najmniej 12 godzin nadzorowanej nauki tygodniowo bez wliczania przerw) aż do A-levels,
 • dziecko w wieku od 16 do 17 roku życia, które właśnie skończyło szkołę i zarejestrowało się w agencji pośrednictwa pracy takiej jak: Careers Service, Connexions Service, Ministry of Defence, Department for Employment and Learning (Irlandia Północna), Education and Library Board (Irlandia Północna). Dziecko takie musi aktywnie szukać pracy lub szkolenia w celu uzyskania pracy (nie może jednak już pracować lub być na szkoleniu, za który płacony jest zasiłek tzw. training allowance).

Tylko jedna osoba może otrzymywać child benefit i nie musi to być koniecznie rodzic dziecka (może być np. opiekun prawny). Zasiłek ten można otrzymać także, jeśli dziecko nie mieszka z opiekunem (rodzicem), ale opiekun ponosi koszty jego utrzymania, które są równe lub większe niż tygodniowa stawka zasiłku na to dziecko.

Child benefit najprawdopodobniej nie zostanie przyznany jeśli:

 • dziecko pozostaje na utrzymaniu opieki społecznej i w rezultacie przestaje mieszkać z opiekunami,
 • opiekunowie otrzymują pieniądze na pokrycie kosztów utrzymania dziecka od lokalnego urzędu opieki społecznej,
 • rodzina (opiekunowie) jest ograniczona przepisami prawa emigracyjnego - takie osoby nie mają prawa do publicznych funduszy (nie dotyczy to jednak Polaków od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej).

Osoby nie posiadające National Insurance Number nie mają możliwości ubiegania się o child benefit. Nawet jednak w takiej sytuacji warto wypełnić aplikację. Po jej otrzymaniu urząd zbada sytuację rodzinną i może poprosić o dodatkowe informacje lub dokumenty w celu potwierdzenia danych. Być może trzeba się będzie udać do urzędu JobcentrePlus na spotkanie w celu sprawdzenia, czy możliwym jest ubieganie się o National Insurance Number

Aby otrzymać child benfit należy mieszkać w Wielkiej Brytanii i być rezydentem (ordinary resident), oznacza to że:

 • główne miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii,
 • pobyt na terenie Wielkiej Brytanii ma na celu osiedlenie się na stałe.

Wystarczy więc zamieszkać na terenie Wielkiej Brytanii aby uzyskać status rezydenta. Można się jednak ubiegać o specjalne dokumenty potwierdzające rezydenturę. Wiecej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Child benefit jest przelewany bezpośrednio na konto bankowe (tzn. nie jest wypłacana gotówka lub czek), które powinno być zarejestrowane na nazwisko rodzica, oboje rodziców, opiekuna lub osoby reprezentującej rodziców lub opiekuna.

Aby móc ubiegać się o child benefit należy wypełnić specjalny formularz, który można:

 • zamówić pod numer telefonu (po angielsku) 0845 302 1444 lub 00 44 191 225 1000 (z poza UK)
 • sciągnąc z Internetu, klikajac

Wypełniony formularz należy wysłać pod adres:

Child Benefit Office
PO Box 1
Newcastle upon Tyne
NE88 1AA

Można również złożyć aplikację poprzez internet tutaj.

Niezbędnym jest posiadanie aktów urodzenia każdego z dzieci oraz National Insurance Number rodziców lub opiekunów. Dokumenty powinny zostać zwrócone w przeciągu 4 tygodni.

Opisy zasiłków podane powyżej są tylko orientacyjne - jest bowiem wiele szczegółowych przepisów, które wykraczają poza ramy niniejszego opracowania. Jedynym sposobem na wyjaśnienie wszelkich szczegółów jest tylko i wyłącznie wizyta w lokalnym urzędzie Social Security lub JobCentrePlus.

Wiecej informacji oraz niezbędne formularze, które należy wypełnić starając się o Child Benefit można znaleźć tutaj oraz tutaj.

W przypadku problemów lub pytań warto się zwrócić o pomoc do firmy Kancelaria Tax Services, która świadczy profesjonalne usługi dla Polonii zamieszkałej w Yorkshire oraz w całym UK.

The Child Trust Fund - CTF

Jest to długoterminowa lokata oszczędnościowa dla dzieci urodzonych po 1 sierpnia 2002 roku. Pieniądze należą tylko i wyłącznie do twojego dziecka i mogą zostać wypłacone dopiero po jego/jej 18 urodzinach.

 • rząd przyzna ci £250 w postaci bonu dzięku któremu można otworzyć konto CTF,
 • dzieci z rodzin o niższym dochodzie mogą dostać dodatkowe £250
 • w wieku 7 lat dostaniesz kolejne £250
 • rząd obecnie rozważa czy zrobić kolejną wpłatę w momencie pójścia dziecka do gimnazjum
 • każda osoba ma prawo wpłacać pieniądze na takie konto
 • pieniądze na koncie nie są brane pod uwagę przy przyznawaniu ulg czy rozliczenia z podatku
 • ani ty ani twoje dziecko nie będziecie płacić podatku od zarobionych pieniędzy na koncie CTF.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach The Child Trust Fund.